Niezależny portal informacyjny Gminy Strumień                           

  • Slajd_01
  • slajd_06
  • slajd_04
  • Slajd_02
  • slajd_05
  • Slajd_03
Reklama

Zabłocie Solanka w strefie uzdrowiskowej!

Email Drukuj

Sołectwo Zabłocie-Solanka zostało włączone do strefy uzdrowiska Goczałkowice Zdrój. Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył wniosek w tej sprawie. To oznacza, że znajdujące się na terenie sołectwa złoża borowiny i wód leczniczych mogą być dalej wykorzystywane w leczeniu uzdrowiskowym. – To dla nas wszystkich bardzo dobra wiadomość – podkreślają zgodnie burmistrz Strumienia Anna Grygierek, oraz wiceprezes Uzdrowiska Ustroń Piotr Ciepał...

W  Zabłociu-Solance mieszka obecnie 130 osób. Powierzchnia tego sołectwa to  niecałe 190 hektarów. Choć to niewielka miejscowość, ma ona ogromny potencjał. Władze Strumienia są przekonane, że objęcie części Zabłocia strefą uzdrowiskową stworzy jeszcze lepsze warunki do rozwoju w gminie rekreacji i agroturystyki. – To niewątpliwie przełoży się na podniesienie atrakcyjności nie tylko tego sołectwa, ale również całej gminy – uważa burmistrz Anna Grygierek. – Kto wie, może kiedyś powstanie tu uzdrowisko? – dodaje.
Po włączeniu Zabłocia Solanki do strefy uzdrowiskowej, decyzją Ministra Zdrowia, obszar całego Uzdrowiska Goczałkowice wynosi ponad 5 tys. hektarów. W swojej decyzji Minister Zdrowia podkreśla, że znajdujące się na terenie sołectwa złoża borowiny i solanki mają właściwości lecznicze, a więc powinny być wykorzystywane do leczenia uzdrowiskowego.
Do tej pory tak było, jednak zmiana przepisów dotyczących warunków dla prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego to zmieniła. Zgodnie z nowymi przepisami  do prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego mogą być wykorzystywane  surowce lecznicze wydobywane z obszaru „dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy…”. Niestety teren na którym znajdują się złoża zabłockiej solanki i borowiny nie był dotąd objęty strefą uzdrowiskową.
Na decyzję ministra z niecierpliwością czekał również zarząd Uzdrowiska Ustroń. – Bardzo dziękujemy władzom Strumienia i Goczałkowic za tak szybką reakcję. Podziękowania należą się również mieszkańcom Zabłocia, którzy zgodzili się na podział swojego sołectwa na dwa mniejsze. Dzięki temu będziemy mogli dalej leczyć naszych pacjentów bardzo dobrą borowiną  – podkreśla wiceprezes Uzdrowiska Piotr Ciepał.
Zmiana przepisów najbardziej uderzyła w Uzdrowisko Ustroń, które borowinę do leczenia pacjentów czerpie właśnie ze swojego złoża w Zabłociu.  Tylko w ubiegłym roku kuracjusze uzdrowiska skorzystali w sumie z ponad 76 tys. zabiegów borowinowych. W podobnej sytuacji znalazła się firma, która wydobywa wodę leczniczą - solankę.  Solanka z Zabłocia ma największą na świecie zawartość jodu dochodzącą do 139 mg/litr.  
Gmina Strumień i Goczałkowice postanowiły wspólnie dążyć do lepszego wykorzystania walorów uzdrowiskowych gminy Strumień i poszerzenia o miejscowość Zabłocie Solanka strefy Uzdrowiska Goczałkowice.
W podpisanym porozumieniu obie gminy zadeklarowały „prowadzenie wspólnych działań w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na obszarze gmin naturalnych surowców leczniczych, promowaniu walorów turystycznych obszaru i dążeniu do rozwoju obu gmin”.
Pomysł zyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia i mieszkańców specjalnie wydzielonego sołectwa Zabłocie Solanka. Na terenie nowego sołectwa nie ma żadnych obiektów i budowli uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Co więcej w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się tego typu inwestycji. Władze gminy planują w sołectwie „utrzymać istniejące budynki mieszkalne i gospodarcze z możliwością ich adaptacji” oraz budowę obiektów i urządzeń związanych z wykorzystaniem surowców leczniczych. Sołectwo znajduje się również w obszarze Natura 2000.

 

Skąd solanka w Zabłociu?

Na przełomie wieków XIX i XX prowadzono na terenie Śląska w rejonie Żor, Pawłowic, Drogomyśla, Zabłocia i Międzyrzecza intensywne poszukiwania węgla kamiennego. W 1891 roku w Zabłociu rozpoczęto wiercenia systemem udarowym. Jak wynika z danych archiwalnych w profilu otworu „Korona” na głębokości do 20 metrów występowały warstwy żółtej gliny, piasku, szarozielonego iłu, gruboziarnistego żwiru oraz margle, od 20 do 671 metra odnotowano występowanie margli pochodzenia morskiego. Na głębokości 671 metrów zakończono głębienie otworu, a grupa austriackich geologów zamiast upragnionych złóż węgla kamiennego natrafiła na głębokości 596 metrów na  złoża wody mineralnej (solanki). Prace eksploatacyjne utrudniały wybuchy gazu, które odnotowano 20 lipca 1982 roku na głębokości 603 metrów oraz 30 lipca 1982 roku na głębokości 671 metrów. W wyniku tych niekontrolowanych wybuchów doszło do zasypania otworu na znacznym odcinku, w konsekwencji czego zaniechano dalszego wiercenia otworu.
Od 1895 r. do I wojny światowej solanka pochodząca z samowypływu wykorzystywana była intensywnie do celów lecznictwa klinicznego w całym północnym pasie cesarstwa od Wiednia do Usti nad Łabą poprzez Wiedeń, Cieszyn i Bielsko do Buczacza.
W trakcie II wojny światowej otwór „Korona” został zniszczony. Dopiero w 1949 roku Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Uzdrowiska” podjęło się prac naprawczych,
w efekcie czego oczyszczono oraz doprowadzono do stanu używalności ten otwór wiertniczy. W tym samym roku podczas poszukiwań gazu ziemnego natrafiono w Zabłociu na kolejne solankowe źródło, które nazwano „Tadeusz”. W latach 1950-1985 eksploatacją złóż w Zabłociu zajmowało się Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Ustroń- Jastrzębie, jednak gdy ze względów ekonomicznych zaprzestano końcem 1985 roku produkcji solanki Zabłockiej wszystko powoli popadało w ruinę. Dopiero sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Państwowe nieruchomości na rzecz pana Józefa Gomoli pozwoliła wydźwignąć z upadku warzelnię w Zabłociu.
Ekipa pracująca przy poszukiwaniach węgla kamiennego na terenie Zabłocia, pomimo tego, że nie osiągnęła zamierzonego celu, mogła być zadowolona ponieważ dokonała wyjątkowego odkrycia. Solanka znaleziona na terenie Zabłocia, to zakonserwowany relikt morza mioceńskiego, Paratetydy, która przed 15 milionami lat sięgała Śląska Cieszyńskiego. Wyjątkowość zabłockiej solanki polega przede wszystkim na tym, że zabłocka woda mineralna składa się głównie z dużej ilości soli kuchennej i w porównaniu z innymi wodami mineralnymi tego samego rodzaju, wyróżnia się największą na świecie zawartością związków jodu. W stosunku do innych leczniczych wód jodkowych, zawartość jodu w wodzie z Zabłocia jest 2 do 5 razy większa. Analiza składu chemicznego solanki wykazała, że na jeden litr płynu przypada aż 140 mg jodu, co jest ewenementem na skalę światową. Co ważne solanka z Zabłocia na przestrzeni blisko 120 lat cechuje się stabilnością składu chemicznego. Analiza wody mineralnej z grudnia 1892 roku wykazała zawartość chloru, bromu, jodu, potasu, sodu, wapnia, magnezu oraz żelaza podobną jak w analizach wykonanych w XXI w.
W nauce funkcjonuje podział solanek na wgłębne solanki jodowe oraz wody mineralne jodowo-bromowe.  Wśród solanek wgłębnych można wydzielić trzy podgrupy
w zależności od zawartości jodu przypadającej na jeden litr płynu. I tak solanka z Zabłocia znajduje się w pierwszej podgrupie, w której zawartość jodu przekracza 100 mg/l, do drugiej podgrupy  zalicza się solanki występujące w okolicach Bochni w Małopolsce w nich zawartość jodu waha się w granicach 50-84mg/l. Natomiast w solankach sklasyfikowanych
w trzeciej podgrupie zawartość jodu nie przekracza 40 mg/l. w przypadku mineralnych wód jodowo-bromowych zawartość jodu wynosi od kilku do kilkudziesięciu mg na litr.
Jod jako jeden z mało rozpowszechnionych pierwiastków na świecie, jest człowiekowi niezbędny do funkcjonowania i znajduje się w całym organizmie ludzkim. Przy czym ilość jodu w narządach ulega wahaniom zależnie od przyjmowanych pokarmów oraz występującej pory roku. Do wchłaniania jodu człowiek jest zdolny poprzez przewód pokarmowy, drogi oddechowe oraz przez skórę. Pomimo tego, że jod jest pierwiastkiem występującym w przyrodzie, to jednak pojawia się tam w ilościach bardzo niewielkich. Zarówno niedobory jodu jak i bromu mogą zostać zaspokojone przy pomocy solanki.
Solanka może być stosowania na kilka sposobów. W zależności od ilości solanki jaką dodamy do wody można przy jej pomocy przygotować kąpiele relaksacyjne, odmładzające
i odchudzające oraz kąpiel morską. Regularna kąpiel w solance dodaje skórze sprężystości, oczyszcza skórę z toksyn, poprawia krążenie, regeneruje układ kostno-stawowy, redukuje cellulit i rozstępy, przyśpiesza procesy przemiany materii i spalania tłuszczu. Oprócz kąpieli solanka może zostać również wykorzystana do okładów i inhalacji. Solanka posiada niezbędne mikroelementy potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który działa leczniczo i relaksacyjnie. Można więc za jej pomocą poprawić powietrze
w pomieszczeniach mieszkalnych. Stosowanie solanki może okazać się pomocne
w przypadku dolegliwości dróg oddechowych, reumatycznych, dermatologicznych, laryngologicznych czy zaburzeń przemiany materii.
Obecnie eksploatacją jak i dystrybucją solanki zajmuje się firma Solanka z Zabłocia
sp. z o.o., która ma w swojej ofercie m. in. solanki inhalacyjne oraz kąpielowe. Produkty te dostępne są zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Bezpłatnie z dobroczynnego wpływu solanki można skorzystać w parku w Strumieniu, gdzie od 2009 roku działa fontanna z solanką jodowo-bromową wydobywaną w Zabłociu. Teraz nie trzeba już wyjeżdżać nad morze, aby pooddychać jodowanym powietrzem, ponieważ dzięki uruchomieniu fontanny solankowej udało się stworzyć charakterystyczny morski mikroklimat w środku miasta leżącego na południu Polski.

 

Podziel się ze znajomymi:

Dodaj do Facebooka! Podziel sie na Opublikuj na Twitterze! Wykop ten artykuł Podziel się na Gronie! Pochwal się na Naszej-Klasie!Ustaw status gg

Damsoft Wędkarstwo-śląsk